SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

HÅLLBARHETENS ÅR

distriktsstyrelsen kommer att arbeta med detta projekt från våren 2022 fram till april 2023. 
Vad innebär detta och hur ska vi arbeta med hållbarhet för distriktet och våra lokalklubbar?

Läs mer om Hållbarhetens år PDF>>


 

Viktigt för våra tävlingsarrangörer

Lydnad:  Domare ska alltid publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen går ut. Saknas domare av någon anledning vid anmälningstidens utgång lämnas fältet tomt och när domare är tillsatt skrivs det skyndsamt in i SBK tävling. Vid domarändring tex pga sjukdom eller liknande ska ny domare skyndsamt skrivas in i SBK tävling.  


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt