SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

HÅLLBARHETENS ÅR

distriktsstyrelsen kommer att arbeta med detta projekt från våren 2022 fram till april 2023. 
Vad innebär detta och hur ska vi arbeta med hållbarhet för distriktet och våra lokalklubbar?

Läs mer om Hållbarhetens år PDF>>


 

Körersättning

Förtydligande körersättning
Distriktsstyrelsen SBK Skåne vill bringa klarhet i reglerna för körersättning för Svenska
Brukshundsklubbens funktionärer verksamma i Skåne.

Rykten har florerat och florerar att körersättningen inom SBK har höjts och detta stämmer
inte.
Se protokollsutdraget nedan från Förbundsstyrelsens sammanträde 22-02-04--05.

§ 39 MILERSÄTTNING
FS konstaterade förvånat att Svenska Kennelklubbens centralstyrelse enligt protokoll nr 7
2021 beslutat att höja milersättningen för SKK:s funktionärer och kansli fr.o.m. den 1 januari
2022 till 3:10/km. CS rekommenderar klubbar inom organisationen att införa detsamma från
den 1 juli 2022. FS konstaterade att ett sådant beslut innebär att allt över 18:50/mil
betraktas som lön och ska beskattas. En dylik höjning skulle för organisationens föreningar
och kassörer innebära höjda kostnader samt förhöjd belastning med ökad administration. FS
noterade Svenska Kennelklubbens höjda milersättning och beslutade efter diskussion, i och
med att man ser komplikationer med dylik ersättningshöjning, att inte besluta i enlighet
med SKK:s rekommendation utan inledningsvis lyfta frågan till Svenskt Friluftsliv.

Tills annat meddelas är det 18:50 kr/mil som gäller. Klubbar som upplever problem med att
funktionär kräver högre ersättning uppmanas kontakta distriktets ordförande eller vice
ordförande.

För distriktsstyrelsen tecknar 2022-05-05
LET ANDERSSON
LET Andersson

BENGT HELLMAN
Bengt Hellman


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt