SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

HÅLLBARHETENS ÅR

distriktsstyrelsen kommer att arbeta med detta projekt från våren 2022 fram till april 2023. 
Vad innebär detta och hur ska vi arbeta med hållbarhet för distriktet och våra lokalklubbar?

Läs mer om Hållbarhetens år PDF>>


 

Information Patrullhundutbildning

FM Gruppen har här sammanställt en kortfattad information för dig som är intresserad av vad är patrullhund till Försvarsmakten eller som vill göra en intresseanmälan till utbildning patrullhund.

Krav hund
Minst 45 cm i mankhöjd, rätt hårlag d v s underull. Minst 18 månader vid certifiering och ej fyllda fem år vid certifiering. UA höfter armbågar - Försvarsmakten godkänner grad C på höfterna. Vid behov kan en tjänstbarhetsbedömning göras vilket innebär att veterinär läser röntgenplåtarna en gång till för att se att hunden inte lider men av graden C och att den kan tjänstgöra utan hinder.

Krav Förare
Frisk, inga sjukdomar, god fysik och att vara krigsplaceringsbar. Genomgå säkerhetssamtal med befäl ur militärt förband. Genomgå säkerhetsprövning vilket innebär kontroll i brottsregister och sociala register. Genomgå disponibilitetskontroll vilket innebär kontroll av att du är disponibel för Försvarsmakten att krigsplacera.

Inträdesprov
Vi börjar med ett inträdesprov där hundens och din samarbetsförmåga prövas. Hunden skottestas och den ska vara skottfast. Vi prövar hundens förmåga och intresse för att ta upp och markera ljud och vind samt hur hunden fungerar i att bli hanterad av främmad person. Hunden ska också vistas i en bas under provet där vi prövar hundens förmåga att koppla av samt distraktion av andra hundar.

Klarar du och din hund inträdesprovet blir ni antagna till patrullhundutbildning.

Patrullhundutbildningen
Patrullering, vind och ljud markering samt vind och ljudlärarlära, bastjänst för hunden, bevakning, spår samt patrullering med spårupptag. Lydnad och lydnadsprov som ska vara klart innan certprov. Under provet gäller ordning och reda.

Ca 210 timmars utbildning.

Förare som inte gjort värnplikt ska vara elever vid en GUF - Grundutbildning för Frivilligpersonal. Denna utbildning är två veckor och ska vara genomförd innan certprovet.

Obligatoriskt från 2016 att alla ska gå en fyra dagar hundförarutbildning - HUF. Utbildningen syftar helt till hur du som förare ska agera och föra din hund i din befattning.

Certprov
Genomförs under två dagar med mellanliggande natt. Hundarna är uppstallade i bas under hela provet och hanteras där av särskild baspersonal.

När du och din hund är certifierade placeras ni i en av Skånes fyra hemvärnsbataljoner som patrullhundekipage.

Du gör enkelt en intresseanmälan via den digitala blanketten.

Väljer du att utbilda dig och din hund kommer ni att göra en stor och viktig insats vilket kommer att göra skillnad ute i det militära förbandet samt i det civila samhället!

Under Försvarsmaktsgruppen hittar du kontaktuppgifter om du har frågor.


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt