SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

BRUKS & LYDNADSGRUPPEN

Sammankallande Prov- och tävlingskommittén
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Grusvägen 6
26471 ÖSTRA LJUNGBY
0703-26 60 52

Gruppsammankallande Bruks & Lydnadsgruppen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lantmannagatan 11 B
214 44 MALMÖ
0704-71 76 01

Sekreterare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Grusvägen 6
264 71 ÖSTRA LJUNGBY
0707-32 09 12

Ledamot
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Södergårda 2832
276 55 HAMMENHÖG
0706-37 88 51

Skyddsansvarig svenskskydd
Vakant

Skyddsansvarig IGP
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Utbildningar -vem utbildar vem:

Alla intresserade ska i första hand godkännas av styrelsen på hemmaklubben!  Och godkänd i klass 1 för lydnad och godkänd i lägre klass bruks
Tävlingsledare (TL): Bruks- och lydnadsgruppen har hand om båda TL-bruks och TL-lydnad, så vi säkerställer att alla får samma utbildning. 
Tävlingssekreterare: Fortlöpande och sker via nätet.  
Domare: utbildning sker av auktoriserad domare som utses av Bruks- och lydnadsgruppen.
Specialkurser: distriktet utlyser vid behov.

Klubbar som vill skicka deltagare till utbildning ska maila till ansvarig Leif Borgenlöv med namn, adress, telnr, mailadress och klubbtillhörighet.


Anteckningar

Information

Gruppmöte 2023-01-09

Gruppmöte 2022-01-13
Genomgång regelrevidering 2022-01-29
Gruppmöte 2022-03-30
Gruppmöte 2022-05-09
Gruppmöte 2022-06-06
Gruppmöte 2022-08-15
Gruppmöte 2022-10-05
Gruppmöte 2022-11-26

Gruppmöte 2021-01-13
Gruppmöte 2021-03-21
Gruppmöte 2021-05-12
Gruppmöte 2021-08-18
Gruppmöte 2021-10-06
Gruppmöte 2021-11-26
Tävlingssekreterarträffar 2021

Gruppmöte 2020-01-15
Tävlingssekreterarträff 2020-02-08
Gruppmöte 20-03-23
Gruppmöte 20-05-13
Gruppmöte 20-06-28
Gruppmöte 20-08-12
Gruppmöte 20-10-14
Gruppmöte 20-11-27

Gruppmöte 2019-01-16
Gruppmöte 2019-03-13
Gruppmöte 2019-05-08
Gruppmöte 2019-08-07
Gruppmöte 2019-09-19
Domarkonferens 2019-09-21
Tävlingsledarkonferens bruks 2019-09-22
Minnesanteckningar domarkonferens lydnad 2019-10-26
Minnesanteckningar tävlingsledarkonferens lydnad 2019-10-27
Gruppmöte 2019-10-16
Gruppmöte 2019-11-29

Gruppmöte 2018-11-30
Gruppmöte 2018-10-24
Sammandrag Lydnadskonferensen 2018-10-13
Domarkonferens 2018-10-13
Gruppmöte 2018-08-07

Gruppmöte 2018-05-15

Gruppmöte 2018-03-13

TL-träff 2018 02-17

Noteringar TS-träffar
Gruppmöte 2018 01-16
Domarkonferens 2018-02-17

Gruppmöte 2017 12 01
Gruppmöte 2017 10 03
Gruppmöte 2017-08-08
Gruppmöte 2017-05-16
Gruppmöte 2017-03-14
Gruppmöte 2017-01-17

Gruppmöte 2016-12-02
Domarkonferens bruks 2016
Gruppmöte 2016-10-25
Gruppmöte 2016-10-11
Gruppmöte 2016-08-02
Gruppmöte 2016-05-24
Gruppmöte 2016-03-10
Gruppmöte 2016-01-28

Gruppmöte 2015-12-04
Gruppmöte 2015-10-14
Gruppmöte 2015-08-05
Gruppmöte 2015-05-20
Gruppmöte 2015-04-09
Domar-/tävlingsledarkonferens bruks 2015-01-25
Domar-/tävlingsledarkonferens lydnad 2015-01-24
Gruppmöte 2015-01-15

Tidigare möten

Träningsledarbevis

Manualer

Utbildningsplan för tävlingsledare lydnadsklasser

SBK Tävling Bruks

SBK Tävling MH

SBK Tävling Rallylydnad

SBK Prov

SBK Prov MH

Skapa konto

Sökguide regeltolkningar
Regeltolkningar

Lathund för TL lydnadsklass

 


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt