SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

Officiella utställningar 2022

Nu är det dags att planera för de officiella utställningarna under 2022. Ansökningarna från distrikt och rasklubbar ska vara kansliet tillhanda senast den 1 augusti 2020. Lokalklubbar söker liksom tidigare via sitt distrikt.

På webbsidan finns mer information om ansökningsförfarandet och vilka sista datum som gäller. På webbsidan finns även ansökningsblanketten för lokalklubbar till distrikten, samt ansökningsformuläret för distrikt och rasklubbar.

Länk till sidan: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/utstallning/funktioner/arrangor-utstallning/att-ansoka-om-utstallning/

Nedan finns information från utskottsgrupp exteriör (UGE) med tips och råd på vad man ska tänka på innan man ansöker om en officiell utställning. Viktigt är bl.a. att ni går och tittar på SKK:s utställningsprogram för 2022 (bifogat) så att utställningarna inte krockar. Det får inte vara mindre än 30 mil mellan utställningar som berör samma ras på en och samma dag. Kan vi undvika sådana krockar från början behöver vi inte göra ändringar och ansökningsförfarandet kommer att gå smidigare för alla.

Nedan finns det av SKK beviljade utställningsprogrammet för 2021 för kännedom.


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt