SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

SKK har beviljat en förlängning av den generella åldersdispensen för MT till den 31 december 2021. Mer information om vilka hundar det gäller m.m. finns på hemsidan. Länk>> 

Åldersdispens MT

Den generella ålderdispensen för hundar över 48 månader att få starta på MT har förlängts och gäller nu till 31 december 2021. Dispensen omfattar de hundar som fyllt fyra år från 1 mars 2020 och senare (dvs. födda från 2016-03-01). Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.

Under 2021 är det möjligt för arrangörer att anordna speciella ålders-MT där man frångår prioriteringsordningen enligt reglerna och prioriterar de hundar som är över 48 månader. Ålders-MT syftar till att ge dessa hundar en större chans att komma med då det är en begränsad tid de har möjlighet att delta. Om det är ett ålders-MT ska detta tydligt anges vid utannonseringen av arrangemanget i SBK Tävling. Observera att det enbart omfattar de hundar som är födda 2016-03-01 eller senare.

Vid ett vanligt MT har de 4-åriga hundarna inte förtur utan arrangören ska följa de vanliga prioriteringsreglerna (sidan 11 i Korningsreglerna). De 4-åriga hundarna ska då ha samma möjlighet att komma med utifrån prioriteringsordningen som yngre hundar.

Vänligen vidarebefordra informationen till era lokalklubbar/lokalområden och andra berörda.

Tack på förhand och trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Agneta Olsson

Handläggare, Utskottet för avel och hälsa
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 15, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

www.brukshundklubben.se


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt