SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

EXTERIÖR & UTSTÄLLNINGSGRUPPEN

Kommittésammankallande Avel & hälsa
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Maglegatan 30
281 33 Hässleholm
0451-438 43
0733-46 50 50

Gruppsammankallande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lillesjövägen 9 a
276 92 Yngsjö
0763-63 97 87

Ledamot
Vakant

Ledamot och ansvarig ansökan om utställningar SBK
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Halmstad by 3550
268 78 Kågeröd
0418-53121
0709-627837


Utbildning –vem utbildar vem:

Certifierad utställningsarrangör: SKK eller distriktet
Ringsekreterare: SKK
Utställningsdomare: SKK
Exteriörbeskrivare: SBK (för raser som hör under SBK)


Information

Distriktets utställning för samtliga bruksraser 14 november är inställd på grund av Covid-19, i enlighet med VU-protokoll av 11.6.

Resultat från utställningen i Åstorp 2017

Resultat från utställningen i Åhus 2017

Resultat från utställningen i Åstorp 2016

Resultat från utställningen i Åstorp 2015

Resultat från utställningen i Åhus 2015

Resultat från utställningen i Åstorp 2014

CertifieradUtställningsArrangör (CUA) Ny 2016 04 03

Nya raser

Exteriörbeskrivningsprotokoll

Information om särskilda rasspecifika anvisningar

Besiktning på utställning

Ansökan om officiell utställning 2017
Anvisningar vid ansökan om utställning 2017
Sammanställning av ansökta utställningar 2017 Distrikt och rasklubb

Nytt supplement till Utställnings- och championatregler

Regler och riktlinjer för CUA (Certifierade utställningsarrangörer) och CUA-H (handledare/utbildare)

Supplement utställning och championatregler 2016
Följebrev till supplement 1 januari 2016


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt