SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

Nya direktiv hittas på https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/

Information till lokalaklubbarna från Distriktsstyrelsen>>
Riskbedömning>>

Det är av största vikt, att samtliga medlemmar i SBK Skåne följer de anvisningar FHM och Region Skåne utfärdar för att minska smittspridningen av Covid-19.

Distriktsstyrelsen
SBK Skåne

Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet ställs in med omedelbar verkan

Med anledning av regeringens nya förbud kring allmänna sammankomster ställer Svenska Brukshundklubben (SBK) in all prov- och tävlingsverksamhet med omedelbar verkan. Vidare avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar i regioner med allmänna råd.
Läs mer>>

Inställd tjänstehundsverksamhet

Fr o m 24/11-31/12 ställs all tjänstehundsverksamhet in.
Läs mer>>


BLANKETTER

Distriktstyrelsen

Reseräkning Excelark NYTT 06.05.2019

Arvoderäkning Excellark NYTT 06.05.2019

SBK Skåne brevmall Worddokument

SBK Skåne PowerPoint-mall

Ansökan om förtjänstmedalj ifyllbar PDF

Skapa årshjul-målstryrning
För att fylla i årshjulsmallen i bilagan måste ni ha tillgång till Microsofts PowerPoint.
Umeå Brukshundklubbs ”Är vi på rätt väg” i denna kan ni se hur den kan användas.

Information om kontrolluppgifter för ideella föreningar med steg för steg

Ansökan om organisationsnummer för ideell förening ifyllbar PDF
Skatte- och avgiftsanmälan ifyllbar PDF
Arbetsgivardeklaration
Kontrolluppgift ifyllbar PDF
Sammandrag Kontrolluppgifter ifyllbar PDF


Bruks och lydnadsgruppen

Störande hund (120419)
Oacceptabelt beteende
Olämpligt uppträdande - person  (NY 2016-05-26)
Praktiktjänstgöring tävlingsledare bruks  (Uppdaterad 2017-08-20)
Praktiktjänstgöring tävlingsledare lydnad  (Uppdaterad 2017-08-20)
Ansökningsblankett personlig skyddslicens
Ansökningsblankett skyddslicens
Förslag till rutiner för tävlingsansvarig
Förslag på checklista för tävlingsledare
Reseräkningsmall Excellark (160501)
Enkät för deltagare (150915)  NY 2015-09-15


Exteriör och utställningsgruppen

Ansökan om officiell utställning 2019


Mentalitetsgruppen

Inrapportering av funktionärer Uppdaterad 2017-04-29

Checklista mentalbeskrivning hund (MH)

Checklista mentaltest hund (Korning)

Flödesschema mentalfunktionärsutbildning

Avtalsbekräftelse funktionär

Domar/beskrivarrapport

Tillbudsrapport/Händelserapport


Hundägarutbildningsgruppen

Utbildningsavtal
Lathund för instruktörsutbildning
Utbildningsschema instruktör
SBK Grundmodul Kursplan 

Rallylydnadsgruppen

Lathund tjänstgöringsrapport rallylydnad  Uppdaterad 2016-04-11

Tjänstgöringsrapport rallylydnad  Nytt formulär


Specialsöksgruppen

Domarprotokoll PDF

Domarprotokoll Excell


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt