SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

Statuter för SBK Skånes Distrikts förtjänstmedalj

Förtjänstmedaljen som instiftades år 1998, är av 8:e storleken och är utförd i antikbrons. Dess mitt upptas av Svenska Brukshundklubbens emblem, omgivet av en lagerkrans i vars nedre del är infällt - Skåne -.

Till medaljen, som även tillverkas i miniatyr, hör ett 35 mm brett grönt band med säkerhetsnål. Bandet har i mitten en vit rand, som på båda sidor om sig har en röd/gul/röd rand.

Grundläggande meriter

Medaljen, som är distriktets högsta utmärkelse, kan tilldelas följande personer:

  • Ledamot av distriktsstyrelsen, vilken under minst 10 år nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete,
  • Sammankallande i av distriktsstyrelsen tillsatt kommitté eller grupp, även annan ledamot av dylik kommitté eller grupp, under förutsättning att sammankallande- respektive ledamotskapet innehafts under minst 10 år
  • Ordförande i lokal- eller rasklubb som under minst 14 år väl dokumenterat sin lämplighet som föreningsfunktionär och därutöver gjort betydande insatser för verksamhetens vidareutveckling,
  • Medlem eller annan person som arbetat inom det frivilliga försvarets verksamhetsområde under i regel minst 10 år, eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att distriktets verksamhet gagnats.
  • Annan person, som under kortare eller längre tid gjort organisationen tjänster av stor betydelse.

Handläggning

Lokal- och rasklubb, som vill framlägga förslag om utdelning av förtjänstmedalj, kan göra detta till distriktets verkställande utskott.

Förslag jämte utförlig motivering och meritförteckning insänds till SBK Skånes Distrikt före den 15 november.

Förslag angående tilldelning av förtjänstmedaljen avges av distriktets verkställande utskott. Förslaget skall underställas distriktsstyrelsen för beslut.

Utdelning

Förtjänstmedaljen utdelas endast en gång årligen och utdelningen sker vid distriktets årsmöte.


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt