SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

BRUKS & LYDNADSGRUPPEN

Sammankallande Prov- och tävlingskommittén
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Grusvägen 6
26471 ÖSTRA LJUNGBY
0703-26 60 52

Gruppsammankallande Bruks & Lydnadsgruppen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bolmörtsvägen 5
298 33 TOLLARP
0709-50 85 68

Sekreterare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Grusvägen 6
264 71 ÖSTRA LJUNGBY
0707-32 09 12

Skyddsansvarig
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Härröd 2300
242 92 Hörby
0703-71 38 62

Ledamot
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lantmannagatan 11 B
214 44 MALMÖ
0704-71 76 01

Ledamot
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Södergårda 2832
276 55 HAMMENHÖG
0706-37 88 51


Utbildningar -vem utbildar vem:

Alla intresserade ska i första hand godkännas av styrelsen på hemmaklubben!  Och godkänd i klass 1 för lydnad och godkänd i lägre klass bruks
Tävlingsledare (TL): Bruks- och lydnadsgruppen har hand om båda TL-bruks och TL-lydnad, så vi säkerställer att alla får samma utbildning. 
Tävlingssekreterare: Fortlöpande och sker via nätet.  
Domare: utbildning sker av auktoriserad domare som utses av Bruks- och lydnadsgruppen.
Specialkurser: distriktet utlyser vid behov.

Klubbar som vill skicka deltagare till utbildning ska maila till ansvariga Anna-Kerstin Svensson med namn, adress, telnr, mailadress och klubbtillhörighet.


 Bruks & Lydnadsgruppen har beslutat att inte utse årets DM ekipage 2020 på grund av covid -19


Anteckningar Information

Gruppmöte 2020-01-15
Tävlingssekreterarträff 2020-02-08
Gruppmöte 20-03-23
Gruppmöte 20-05-13

Gruppmöte 2019-01-16
Gruppmöte 2019-03-13
Gruppmöte 2019-05-08
Gruppmöte 2019-08-07
Gruppmöte 2019-09-19
Domarkonferens 2019-09-21
Tävlingsledarkonferens bruks 2019-09-22
Minnesanteckningar domarkonferens lydnad 2019-10-26
Minnesanteckningar tävlingsledarkonferens lydnad 2019-10-27
Gruppmöte 2019-10-16
Gruppmöte 2019-11-29

Gruppmöte 2018-11-30
Gruppmöte 2018-10-24
Sammandrag Lydnadskonferensen 2018-10-13
Domarkonferens 2018-10-13
Gruppmöte 2018-08-07

Gruppmöte 2018-05-15

Gruppmöte 2018-03-13

TL-träff 2018 02-17

Noteringar TS-träffar
Gruppmöte 2018 01-16
Domarkonferens 2018-02-17

Gruppmöte 2017 12 01
Gruppmöte 2017 10 03
Gruppmöte 2017-08-08
Gruppmöte 2017-05-16
Gruppmöte 2017-03-14
Gruppmöte 2017-01-17

Gruppmöte 2016-12-02
Domarkonferens bruks 2016
Gruppmöte 2016-10-25
Gruppmöte 2016-10-11
Gruppmöte 2016-08-02
Gruppmöte 2016-05-24
Gruppmöte 2016-03-10
Gruppmöte 2016-01-28

Gruppmöte 2015-12-04
Gruppmöte 2015-10-14
Gruppmöte 2015-08-05
Gruppmöte 2015-05-20
Gruppmöte 2015-04-09
Domar-/tävlingsledarkonferens bruks 2015-01-25
Domar-/tävlingsledarkonferens lydnad 2015-01-24
Gruppmöte 2015-01-15

Gruppmöte 2014-10-08
Gruppmöte 2014-08-06
Gruppmöte 2014-08-05
Gruppmöte 2014-05-13
Gruppmöte 2014-03-11
Tävlingssekreterarträff 2014-03-02
Domar-/tävlingsledarkonferens lydnad 2014-01-25
Domar-/tävlingsledarkonferens bruks 2014-01-26
Gruppmöte 2014-01-07

Gruppmöte 2013-12-08
Gruppmöte 2013-10-29
Gruppmöte 2013-08-06
Gruppmöte 2013-05-07
Tävlingsledarträff 2013-02-10
Tävlingssekreterarträff 2013-02-09
Gruppmöte 2013-02-04
Domarkonferensen 2013-01-26
Gruppmöte 2013-01-09

Tidigare möten

 

Manualer

SBK Tävling Bruks

SBK Tävling MH

SBK Tävling Rallylydnad

SBK Prov

SBK Prov MH

Skapa konto

Sökguide regeltolkningar
Regeltolkningar

Lathund för TL lydnadsklass

 


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt