Nyhetsarkiv

Kunglig medalj

Medaljen Kronprinssesan Margaretas Landstormsfond Minnesmedalj i silver har tilldelats Sven Börje Persson.

Distriktet framför sina hjärtligaste lyckönskningar
LET Andersson
Distriktsordförande

Läs mer>>