Nyhetsarkiv

KALLELSE 2 TILL DISTRIKTSMÖTET
2014-05-28

Härmed kallas andra gången till ordinarie distriktsmöte onsdagen den 28 maj kl 19:00 i filmsalen på P7 Revingehed!
Befikning i regementets matsal från kl 18:15.
Formell kallelse och dagordningsförslag>>.

LET Andersson
Distriktsordförande