Nyhetsarkiv

KALLELSE 2 TILL DISTRIKTSMÖTET 
2014-09-24

 

Härmed kallas andra gången till ordinarie distriktsmöte onsdagen den 24 september kl 19:00 i taktiksalen på P7 Revingehed!
Befikning i regementets matsal från kl 18:15.
Formell kallelse och dagordningsförslag. Ny 1409610 21:15

LET Andersson
Distriktsordförande