Nyhetsarkiv

SBK Skånes Distrikt inbjuder till utbildning:

Certifierad utställningsarrangör

Som ett led i att kvalitetssäkra våra utställningsarrangemang ska alla officiella utställningar ha en av Svenska Kennelklubben certifierad utställningsarrangör, CUA, knuten till sitt arrangemang.

Läs mer i inbjudan>>