Nyhetsarkiv

Det är viktigt att du funderar över hur våra brukstävlingar ska se ut fram till år 2022. Förslagen från klubbarna vill vi ha in till distriktet senast den 31 juli 2014. Därefter kommer förslagen sammanställas och skickas in till kansliet för att sedan där sammanställas och diskuteras på en central regelkonferens senare i höst.