Nyhetsarkiv

En hund som startat i gamla Elitklassen och erhållit 1:a pris måste starta i Klass 3.
Har hunden inte erhållit 1:a pris kan den starta antingen i Klass 2 eller 3.

Utöver detta gäller följande:
Om tävlande väljer att tävla i den högre klassen, och pris erövras (1:a, 2:a eller 3:e), får hunden inte återgå till att tävla i lägre klass.