Nyhetsarkiv

 

Vänligen läs igenom bifogade enkät och diskutera den internt i klubben, framförallt ordförande och distriktsombud, men gärna andra också. Vi genomför enkäten för att se om vi kan göra distriktsmötena mera intressanta, informativa och kanske till och med lite roligare. Bara ungefär hälften av lokalklubbarna är representerade på dessa möten och det känns som för lite.

Vi vill också passa på att påminna om vikten av att Distriktskatalogen blir uppdaterad!

Med vänlig hälsning,

Distriktsstyrelsen genom Klas Widén