Nyhetsarkiv

KALLELSE 2 TILL ORDINARIE DISTRIKTSÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 2015

Härmed kallas andra gången till ordinarie distriktsårsmöte onsdagen den 4 mars kl 19:00 på P7 Revingehed! 

Nytt förslag från valberedningen 2015-02-25 som följd av att Per Mortensen måst avböja förnyat förtroende.

Årsmöteshandlingar finns här>>


LET Andersson
Distriktsordförande