Nyhetsarkiv

Årets kongress blir omfattande eftersom vi är mitt uppe i en regelrevidering där många av våra regelverk ska spikas inför nästa låsningsperiod. Dessutom kommer kongressen innehålla ett antal motioner från distrikt och rasklubbar samt förslag från förbundsstyrelsen gällande kongress vartannat år.

Samtliga handlingar finns nu tillgängliga på brukshundklubben.se för den nyfikne. 

Till handlingarna:
www.brukshundklubben.se/kongress_handlingar_protokoll