Nyhetsarkiv

Idag har vi flera grenar inom SBK (agility, lydnad, rallylydnad) där skott inte ingår som en naturlig del och där hundar med skottberördhet deltar. Det är viktigt för ägarna till dessa hundar att kunna undvika tävlingsplatser där deras problem kan förvärras.

Distriktet vill därför uppmana de klubbar som t.ex. har skjutbanor i närområdet att tydligt skriva ut detta i exempelvis inbjudan till tävlingen, eller i de fall där ingen inbjudan finns, lägga till informationen i SBK-tävling under allmän information om tävlingen. Att meddela i PM att skott kan förekomma, är för de berörda för sent då man redan har lagt ut anmälningsavgift till en tävling som man kanske inte kan delta i.

Detta gäller samtliga grenar, då det finns tävlande som arbetar med skottproblem på hundar även i brukset, och i appellen ingår det ju heller inga skott överhuvudtaget.

För Prov- och Tävlingskommittén SBK Skåne

Bengt Hellman