Styrelseprotokoll 2016

13 januari Styrelsemöte
 9 mars Årsmöte
16 mars Styrelsemöte
 6 april Styrelsemöte
27 april Kongressombudsträff
25 maj Distriktsmöte
 1 juni Styrelsemöte
16 augusti Styrelsemöte
21 september Extra styrelsemöte
21 september Distriktsmöte
19 oktober Styrelsemöte
 9 november Budgetmöte
23 november Styrelsemöte