Webbnätverket

För sbk skånes webmastrar

NYHETER

Joomla 3.9.0

Är ett steg på vägen mot 4, denna sajt är uppdaterad till 3.9 och det gick smärfritt. Som alltid vid större uppdateringar kan det finnas något tilläggsprogram som är för gammalt. Innan uppdatering kolla att alla dina är uppdaterade före. Se till att ha en backup ifall något av tilläggena inte fungerar i den nya versionen. Då är det enkelt att gå tillbaka och leta fel. För att se vad som är nytt i 3.9 https://www.joomla.org/3/

Joomla 4 är på gång, vad som måste åtgärdas innan, ifall du inte redan gjort det är att se till att du har PHP 7.
4:an kommer att vara en större uppgradering så det kan vara vettigt och vänta innan man gör den på en sajt som är igång. 3:an kommer att vara stödd med uppdateringar en längre tid efter lanseringen av 4:an.

Glöm som vanligt inte vid alla uppdateringar att ta en säkerhetskopia innan, ifall något skulle hända! En billig försäkring.

Fyll din sida med innehåll

Mediehanteraren

Du kan använda Joomlas mediehanterare för att ladda upp bilder som ska finnas tillgängliga på webbplatsen och ta bort bilder som inte längre behövs. För att komma till mediehanteraren väljer du Media på kontrollpanelen, eller Innehåll > Media från menyn.

I mappen banners samlas alla annonsbilder. I nedre högra fältet kan man skapa en ny mapp.

Ladda upp en bild

För att ladda upp en bild väljer du den mapp på servern där du vill att bilden ska hamna och klickar sen på Bläddra-knappen nederst på sidan för att välja en bild på din dator. När du har hittat rätt bild klickar du på Starta uppladdning för att ladda upp bilden.

Radera en bild

För att radera en bild kan du endera klicka på det röda krysset för bilden eller markera de bilder som du vill ta bort och sedan klicka på Radera-ikonen i verktygsfältet uppe till höger.

Fyll din sida med innehåll

Startsida

Om du vill att en artikel ska synas på startsidan kan du sätta Utvald till Ja i samma ruta där du redigerar en artikel. Du kan läsa mer om Joomlas inbyggda startsida(Utvalda artiklar) under avsnittet Menyer och sidor.

Inställningar

För varje artikel finns ett antal inställningar du kan göra. Du kan exempelvis välja om författarens namn ska visas, och om det ska finnas ikoner för utskrift och e-post i anslutning till artikeln. Dessa inställningar kan göras på olika ställen i Joomla och beroende på var du gör dem får dina val olika prioritet.

Globala inställningar

Globala inställningar gäller för alla artiklar och har lägst prioritet. Det innebär att en global inställning bara påverkar artiklar som inte har motsvarande inställning i menyobjekt eller i artikeln.

 1. Klicka på ikonen för Artiklar på kontrollpanelen eller välj Innehåll > Artiklar från menyn.
 2. Klicka på Inställningar-knappen i verktygsfältet uppe till höger.
 3. Ändra de inställningar du vill ändra och klicka på Spara-knappen uppe till höger.

Inställningar i menyobjektet

För varje menyobjekt som visar artiklar kan du ändra samma inställningar. Om du gör ändringar här kommer de ändrade inställningarna att gälla före motsvarande globala inställningar – de har alltså högre prioritet.

 1. Välj Meny > Main menu i menyn.
 2. Välj det menyobjekt du vill göra inställningar för.
 3. Klicka på Artikel – inställningar i kolumnen till höger.

Inställningar i artikeln

Varje artikel kan även ha egna inställningar som då har högsta prioritet, det vill säga att de gäller före motsvarande inställningar per menyobjekt eller globalt.

 1. Klicka på ikonen för Artiklar på kontrollpanelen eller välj Innehåll > Artiklar i menyn.
 2. Välj artikel.
 3. Klicka på Artikel – inställningar i kolumnen till höger.

Startsida

Om du vill att en artikel ska synas på startsidan kan du sätta Utvald till Ja i samma ruta där du redigerar en artikel. Du kan läsa mer om Joomlas inbyggda startsida(Utvalda artiklar) under avsnittet Menyer och sidor.

Inställningar

För varje artikel finns ett antal inställningar du kan göra. Du kan exempelvis välja om författarens namn ska visas, och om det ska finnas ikoner för utskrift och e-post i anslutning till artikeln. Dessa inställningar kan göras på olika ställen i Joomla och beroende på var du gör dem får dina val olika prioritet.

Artikelinställningar

Artikelinställningar gäller för alla artiklar och har lägst prioritet. Det innebär att en artikelinställning bara påverkar artiklar som inte har motsvarande inställning i menyobjekt eller i artikeln.

 1. Klicka på ikonen för Artiklar på kontrollpanelen eller välj Innehåll > Artiklarfrån menyn.
 2. Klicka på Inställningar-knappen i verktygsfältet uppe till höger.
 3. Ändra de inställningar du vill ändra och klicka på Spara-knappen uppe till höger.

Inställningar i menyobjektet

För varje menyobjekt som visar artiklar kan du ändra samma inställningar. Om du gör ändringar här kommer de ändrade inställningarna att gälla före motsvarande globala inställningar – de har alltså högre prioritet.

 1. Välj Meny > Main menu i menyn.
 2. Välj det menyobjekt du vill göra inställningar för.
 3. Klicka på Artikel – inställningar i kolumnen till höger.

Inställningar i artikeln

Varje artikel kan även ha egna inställningar som då har högsta prioritet, det vill säga att de gäller före motsvarande inställningar per menyobjekt eller globalt.

 1. Klicka på ikonen för Artiklar på kontrollpanelen eller välj Innehåll > Artiklari menyn.
 2. Välj artikel.
 3. Klicka på Artikel – inställningar i kolumnen till höger.

Menyer och sidor – Webbplatsens navigation och yttre struktur tar form

En Joomla-webbplats består alltid av en inre och en yttre struktur. Den inre strukturen är de kategorier och underkategorier du skapat för att hålla reda på dina artiklar, men den strukturen visas inte per automatik för dina besökare. För att bygga upp en struktur som dina besökare ser och kan använda för att navigera på din webbplats, behöver vi skapa menyer.

Menyer är ett förvirrande begrepp, egentligen handlar det om vanliga hederliga länkar till artiklarna. 

Det går att ha flera olika menyer i Joomla, men vi kommer tills vidare att utgå ifrån att du bara har en huvudmeny som heter Main menu. Varje menyobjekt du skapar iMain menu kommer att bli en länk till en sida/artikel för dina besökare.

Att lära sig vilka sidor du kan skapa med hjälp av olika menyobjekt är i mångt och mycket nyckeln till att lära sig hur man bygger upp en webbplats med Joomla. Så vi rekommenderar att du lekfullt prövar dig fram och bekantar dig med så många menyobjekt som möjligt.

I slutet av det här avsnittet går vi igenom den mest speciella (och funktionsrika) av Joomlas inbyggda sidtyper: Utvalda artiklar.

Så här skapar du en sida som innehåller en artikel

 1. Välj Meny > Main Menu > Nytt menyobjekt i menyn.
 2. Klicka på knappen Väljvid fältet Typ av menyobjekt. Under rubriken Artiklar finns En artikel, klicka på den.
 3. Fyll i Menyrubrik under menyobjektets Detaljer. Detta artikelnamn är vad som kommer stå i menyn när sidan visas.
 4. Välj den artikel sidan ska innehålla under Grundläggande inställningar (till höger). Observera att artikeln redan måste vara skapad i Joomla innan du kan skapa sidan som ska innehålla den.
 5. Klicka på Spara & Stäng-ikonen i verktygsfältet uppe till höger.

Om du vill granska din nya sida kan du klicka på Granska långt uppe till höger på sidan för att visa webbplatsen.

Så här skapar du en sida som visar flera artiklar i bloggformat

 1. Välj Meny > Main Menu > Nytt menyobjekt i menyn.
 2. Klicka på knappen Välj vid fältet Typ av menyobjekt. Under rubriken Artiklar finns Kategori – Blogglayout, klicka på den.
 3. Fyll i Menyrubrik under menyobjektets Detaljer. Detta är vad som kommer stå i menyn.
 4. Välj vilken kategori av artiklar som ska hämtas under Grundläggande inställningar (till höger).
 5. Välj antalet kolumner som artikel ska visas i genom att fylla i en siffra i fältetAntal kolumner under Blogglayout – inställningar.
 6. Klicka på Spara & Stäng-ikonen uppe till höger i verktygsfältet.

Så här gör du för att sortera sidan med blogglayout

Du kan ställa in i vilken ordning som artiklarna ska hamna när du lägger till en ny. Datumordning eller bokstavsordning och det gör du under meny och startsidan. Men ibland vill man ha en speciell artikel först, då gör man som följer:

 1. Välj utvalda artikler 
 2. Ovanför artiklarna till vänster finns två motstående pilar tryck på denna symbol så sorteras sidan 
 3. T v om varje artikel blir de tre fyrkanterna svarta och du kan ta tag i dem och dra artikeln till den plats du vill ha dem

Så här gör du en meny med flera nivåer

 1. Välj Meny > Main Menu i menyn.
 2. Leta upp det menyobjekt som du vill ska ligga i en undermeny och klicka på dess namn i listan.
 3. Under Överliggande element väljer du den sida som du vill att denna sida ska ligga under.
 4. Klicka på Spara & Stäng-ikonen i verktygsfältet uppe till höger.

Notera att hur din undermeny visas bestäms av den mall som för närvarande visas på webbplatsen, samt inställningarna för den modul som är kopplad till menyn. Se kapitlet Moduler, komponenter och insticksprogram för mer information.

Så här ändrar du en sidas rubrik

Sidor som skapas genom menyobjekt får sina sidrubriker från olika håll beroende på vilken sorts sida det är. Startsidan får till exempel automatiskt samma rubrik som namnet på din webbplats medan kategoribloggar tar sin rubrik från namnet på kategorin. Lyckligtvis kan du alltid döpa om sidans rubrik när du skapar ett menyobjekt. Det gör du så här:

 1. Välj Meny > Main Menu i menyn.
 2. Leta upp det menyobjekt som du vill ändra rubrik på och klicka på dess namn i listan.
 3. Klicka på rubriken Sidvisning – inställningar till höger på sidan.
 4. Skriv in den nya rubriken i fältet Webbläsarens sidrubrik och se till att Visa sidrubrik är ställd till Ja.
 5. Klicka på Spara & Stäng-ikonen i verktygsfältet uppe till höger.

Grupper och åtkomstnivåer – Vem får göra vad och i vilken ordning

Användar- och åtkomsthanteringen i Joomla är enkel att jobba med, och innehåller de funktioner man oftast behöver för vanliga hemsidor. Joomlas behörighetssystem består av åtkomstnivåer och grupper som båda är hierarkiska. Varje nivå bygger på, och innefattar, befogenheterna hos nivån under.

I Joomlas behörighetssystem finns ett par förinställda åtkomstnivåer och grupper. Från och med Joomla 1.6 kan åtkomstnivåer och grupper läggas till och ändras efter behov och behörighet kan nu ställas in såväl globalt som enskilt för olika objekt.

Åtkomstnivåer – vem har tillgång till en viss resurs?

De flesta resurser i Joomla (menyobjekt, artiklar, moduler, katego­rier och insticksprogram) har en egenskap som kallas Åtkomstnivå (ACL). Åtkomstnivån är förinställd till Public, Registered eller Special. Dessa åtkomstnivåer gäller åtkomst från webbplatsen (alltså frontend) och innebär att resursen endast är tillgänglig för användare med rätt behörighetsnivå.

Om en viss användare har behörighet att se resurser med åt­komstnivån Registered, så tillåts (på grund av hierarkin) också till­gång till åtkomstnivån Public. Den som kommer åt Special-resurser kommer på samma sätt åt både Registered och Public.

Grupper – vad får en viss användare göra?

En användare i Joomla tillhör som standard en av åtta grupper: Public, Registered, Author, Editor, Publisher, Manager, Ad­ministrator, Super Users.

Man kan säga att grupperna är anpassade för ett arbetsflöde som är vanligt när man jobbar med publicering på webben. Det innebär till exempel att vissa användare har befogenhet att skapa innehåll, men inte publicera det (lägga upp det så att besökare på webbplat­sen kan se det). Liksom åtkomstnivåerna bygger grupperna på var­andras befogenheter. En användare som tillhör gruppen Author har med andra ord, förutom möjlighet att författa innehåll, samma be­fogenheter som grupperna Registered och Public.

Det är en bra idé att inte dela ut högre behörighetsnivå än vad en viss användare behöver. Om en person till exempel ska kunna logga in i backend för att publicera artiklar, eller ändra ordningen på startsidan, räcker gruppen Editor. Då kommer gränsnittet i back­end anpassas och förenklas för den personen så att den inte ser funk­tioner den inte kan använda.

En användare kan tillhöra en eller flera grupper. Här följer en lista med de grupper som är förinstallerade, samt deras befogenheter och vilken åtkomstnivå som hör till varje grupp.

Frontend-grupper – alla utom Gäst kan logga in i frontend

 • Public (Public) Webbplatsen/Gäst, besökare på webbplatsen som inte har ett användarkonto.
 • Registered (Registered) Den lägsta formen av registrerad användare.
 • Author (Special) Författaren kan skapa nytt innehåll och föreslå start- och slutdatum för aktivering (publicering), men inte själv publicera innehåll. Kan dock redigera sitt eget innehåll när det väl publi­cerats.
 • Editor (Special) Redaktör är samma som författare, men kan även redigera an­dras artiklar när de väl publicerats.
 • Publisher (Special) Publicist är samma som redaktör, men kan även publicera sitt eget innehåll, samt styra publicering på andra redan publicerade artiklar.

Backend-grupper – dessa har möjlighet att logga in i både frontend och backend

 • Manager (Special) Innehållsadministratör motsvarar Publicist fast med tillgång till backend-administration. Kan inte påverka mallar och tillägg eller skapa/ändra användare.
 • Administrator (Special) Administratör är som Innehållsadministratör, men med tillgång till mallar, tilllägg och skapande/ändring av användare upp till behörighetsnivå Administratör.
 • Super Users (Special) Superadministratör har fullständiga rättigheter till allt som Joomla erbjuder. Den enda gruppen som kan skapa nya Superad­ministratörer.

Appendix C – Anpassa eller skapa egna Joomla-mallar

Det är inte svårt att anpassa eller skapa egna Joomla-mallar, men det förutsätter att du har grundläggande kunskaper i HTML, stilmallar (CSS) och programspråket PHP.

Det första du behöver veta är hur en Joomla-mall är uppbyggd. Den består av en mapp med en viss filstruktur. I sin enklaste form ser strukturen ut så här:

Mapp med mallens namn

 • html < frivillig, beroende på behov
  Här kan du lägga egna versioner av den HTML-kod som Joomla genererar och på så vis få full kontroll över utseendet.
 • images
  Här ligger alla bilder som mallen behöver.
 • css
  template_css.css < Mallens huvudsakliga stilmall.
 • index.php < Mallens huvudfil.
 • template_thumbnail.png < En skärmdump av mallen med dimensionerna 200 × 150 pixlar.
 • templateDetails.xml < En xml-fil med information om mallen.

Tre filer i listan ovan är nödvändiga för mallen: huvudfilen index.php, stilmallen template_css.css och beskrivningsfilen templateDetails.xml. Utöver dessa bör man också skicka med tumnagelbilden template_thumbnail.png, som kommer att visas för administratörer i backend.

Vi ska nu berätta mer om dessa tre, samt den mystiska HTML-mappen.

Filerna i en Joomla-mall

index.php

Själva hjärtat av mallen utgörs av index.php-filen. Där sätter man upp strukturen för hur webbplatsens alla sidor ska se ut. Webbpubliceringssystem är vanligtvis dynamiska i grund och botten, vilket innebär att vissa delar av det som laddas i din webbläsare är likadana vart man än går på webbplatsen, men det mesta av inne­hållet förändras från sida till sida. I index.php bestämmer man vad som ska finnas överallt och vad som ska vara dynamiskt innehåll och variera från sida till sida.

Html

Ett vanligt HTML-dokument innehållet två delar: head och body. I beskrivningen nedan används termen taggar, vilka är byggnads­blocken inom HTML. En Joomlamall innehåller förutom vanliga HTML-taggar även ett antal specialtaggar jdoc. De bestämmer vad som ska laddas från Joomla på ett visst ställe i mallen.

Jdoc

En typisk jdoc-tagg ser ut så här:

<jdoc:include type="component" />

Type-attributet bestämmer precis som det låter vad det är för typ av material som ska laddas. För en komplett lista över vilka typer som finns kan du titta på denna sida: http://docs.joomla.org/Jdoc_statements.

Dessa är de vanligast förekommande taggarna:

 • Head
 • Component
 • Module
 • Modules

Component laddar själva huvuddelen av sidan. En vanlig artikel visas genom content-komponenten.

För module och modules-taggar ska ett andra attribut, name, finnas med som säger vilken modul/modulposition som ska laddas:

<jdoc:include type="module" name="breadcrumbs" />
<jdoc:include type="modules" name="left" />

Om man vill påverka utseendet på modulerna finns det ett tredje attribut: style:

<jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml" />

Den generella benämningen på detta sätt att använda Style-attributet är Chrome och du kan läsa mer om det på http://docs.joomla.org/What_is_module_chrome%3F. De olika chrome som finns som standard i Joomla är:

 • None: Ren utskrift från modulen.
 • XHTML: Omgärdar modulutskriften med en <div> och visar modulrubriken.
 • Rounded: Omgärdar modulutskriften med 4 <div> för att kunna lägga in stilar i varje hörn. Visar modulrubriken.
 • Table: Omgärdar modulutskriften med en tabell. Visar modulrubriken.
 • Horz: Omgärdar modulutskriften med tabell inuti tabell. Visar modulrubriken.
 • Outline: Omgärdar modulutskriften med dubbla <div>.

Du kan skapa egna chrome. Läs mer på denna sida för att lära dig hur du gör: http://docs.joomla.org/Applying_custom_module_chrome.

Head

I head finns information som inte syns på webbsidan men som är absolut nödvändig för att webbläsaren ska visa sidan som det är tänkt. Här laddas vanligtvis sidans titel, de nödvändiga filerna för visning av sidan som till exempel CSS, javascript och meta-data som beskriver sidans innehåll. Joomla tillhandahåller en del av dessa genom bara en tagg och ser ut så här:

<jdoc:include type="head" />

Den laddar den titel och meta-information som finns i konfigurationen i backend. Det som inte kommer med är de inkluderingar du behöver för din mall. Det kan vara CSS- eller javascriptfiler som ska laddas tillsammans med sidan. Så här ser en inkludering av en CSS-fil ut:

<link rel="stylesheet" href="/network/<?php echo $this->baseurl; ?>/templates/<?php echo $this->template; ?>/css/template_css.css" type="text/css" />

Här används en kombination av HTML och php för att få med både statisk och dynamisk del av en inkludering, där php-delen använder sig av anrop som finns tillgängliga genom Joomlas grundkod.

Body

Inom body-taggen ligger det som faktiskt visas för besökare på webbplatsen. Även här blandar vi HTML med Joomlas jdoc-taggar: HTML för att sätta upp den basala strukturen för sidorna och jdoc för att få in det dynamiska innehållet som Joomla laddar beroende på vilken länk du surfar in på.

Generellt sett brukar man använda två olika varianter av kod för att sätta upp strukturen för visningen, antingen baserad på tabeller eller <div>. Tabeller har en fast form som kan vara bra för att göra listningar som ser raka och snygga ut, medan <div> används för att få sidorna att se mer flytande ut. Nu för tiden brukar många vilja använda <div> istället för tabeller helt för alla sorts sidor, eftersom det mesta som går att göra med tabeller idag går att göra med <div> i kombination med css.

Så här kan det se ut:

<div id="top">
	<jdoc:include type="module" name="topmenu" style="xhtml" />
</div>
<div>
	<div id="left">
		<jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" />
	</div>
	<div id="main">
		<jdoc:include type="component" />
	</div>
</div>

template_css.css

Index.php-filen styr som sagt strukturen på mallen och CSS-filen styr utseendet av denna struktur. Utan den kommer din webbplats i princip bara bestå av en tråkig textmassa. Om du inte är bekant med css finns det många informativa sidor på webben som hjälper dig igång. Wikipediaartikeln om css kan vara ett bra ställe att starta på.

templateDetails.xml

Denna fil är en beskrivning av vad som finns med i mallen:

 • Vad mallen heter.
 • Vem som har skapat mallen och när den skapades.
 • Vad som är tillåtet att göra med mallen.
 • Beskrivning av mallens syfte.
 • Vilka filer som ska finnas med i mallen.
 • Vilka positioner mallen använder för sin visning.

Det finns ytterligare några element man kan lägga in:

 • Vilket språk mallen använder i front- och backend.
 • Parametrar som kan sättas via backend som förändrar mallen på diverse vis.
 • Filstruktur för installation.

Positioner

När du lägger till en modul i Joomlas backend kan du välja vilken position den ska placeras i. Vilka alternativ som finns med i denna lista bestäms i templateDetails.xml-filen:

<positions>
	<position>breadcrumb</position>
	<position>left</position>
	<position>right</position>
	<position>top</position>
</positions>

Här kan du lägga till flera positioner om du så önskar. För att ladda en position måste du sen lägga till en jdoc-tagg i index.php-filen som det är beskrivet ovan.

HTML-mappen ger full kontroll av Joomlas HTML-kod

Joomla 1.5 är uppbyggd enligt en metod kallad MVC (Model View Controller) som i grunden syftar till att separera funktionalitet från utseende.

För varje komponent och modul finns en view-mapp som innehåller filer med HTML och php-kod. Dessa filer bestämmer hur data från komponenten eller modulen ska visas. Om man skulle vilja ändra något i dessa filer skulle de kunna skrivas över vid en uppgradering av Joomla. Istället kan man ”överlagra” denna fil i mallens html-mapp. Detta kan man göra för alla komponenter och moduler (även tilläggskomponenter/-moduler som är byggda för Joomla 1.5 och uppåt).

Om du exempelvis vill ändra hur en artikel visas kan du kopiera filen:

<joomlas rotkatalog>/components/com_content/views/article/tmpl/default.php

till:

<mallens rotkatalog>/html/com_content/article/default.php

Notera att katalogstrukturen skiljer sig något i de båda fallen.

En överlagring för en modul sker på liknande sätt. Om du exem­pelvis vill ändra på inloggningsmodulen kopierar du filen:

<joomlas rotkatalog>/modules/mod_login/tmpl/default.php

till:

<mallens rotkatalog>/html/mod_login/default.php

Att paketera en mall för installation

För att mallen ska kunna installeras via Joomlas backend behöver mappen som innehåller mallfilerna zip-komprimeras. Förutom detta är det viktigt att xml-filen ”templateDetails.xml” innehåller referenser till samtliga filer i mallmappen, annars kommer dessa filer inte att installeras även om de finns med i den packade filen.

Martin
Martin gör en egen skräddarsydd mall till skoltidningen. Du kan ladda ner den färdiga filen här: www.joomlaguiden.se

Värt att notera om mallen är att Martin har använt två överlagringar. En för inloggningsmodulen och en för bloggvisningar, bland annat på framsidan. Fälten i inloggningsmodulen bröt inte rad som han ville, så ett sätt att göra förändringen var genom överlagring.

På bloggvisningarna ville han att länken till sektion och kategori skulle visas över rubriken på artikeln.

Martin har även skapat en egen chrome som heter stylable för att enklare kunna designa sina moduler med css. I html-mappen i mallens rotkatalog finns en fil som heter modules.php som bestämmer hur innehållet från en modul ska presenteras. Läs mer om chrome ovan.

Menyn mainmenu låg tidigare i position user3 men Martin valde att ha två positioner i sin mall: menu och right. Om du följt guiden och installerar Martins mall måste du även ändra positionen för huvudmenyn för att den ska synas på webbplatsen.

Appendix B – Bygg ut Joomla med tilläggsprogram

På joomla.org finns en avdelning, Joomla Extension Directory (JED), där man kan hitta komponenter, moduler och insticksprogram från andra utvecklare. Där kan du hitta över 6000 tillägg att välja mellan, och här nedan tar vi upp några av de mest använda tilläggen.

Kontrollera att tillägget fungerar med den version av Joomla du använder.

Hantera tillägg

Att installera tillägg är mycket enkelt

 1. Ladda först ner det tillägg du vill installera.
 2. Välj Tillägg > Hantera tillägg i menyn.
 3. Klicka på Bläddra-knappen och välj den fil du just laddat ner.
 4. Klicka på Ladda upp & Installera.

För att avinstallera ett tillägg gör du så här

 1. Välj Tillägg > Hantera tillägg > Hantera i menyn.
 2. Välj vilken typ av tillägg som ska avinstalleras i filterlistan Välj typ.
 3. Markera tillägget och klicka på Avinstallera-ikonen i verktygsfältet uppe till höger.

Ett tillägg innehåller ibland både en komponent, några moduler och några insticksprogram. Välj då att avinstallera komponenten först.

Om tillägget är välskrivet ska modulerna och insticksprogrammen som hör till komponenten avinstalleras samtidigt.

Uppdatera tillägg

 1. Välj Tillägg > Hantera tillägg > Uppdatera.
 2. Klicka Sök Uppdateringar.
 3. Markera tillgängliga uppdateringar och klicka på Uppdatera.

Se alltid till att ha en backup av webbplatsen (filer och databas) innan du gör en uppdatering.

Språk – Joom!Fish

Om du vill att hela din webbplats ska kunna visas på olika språk är Joom!Fish det bästa hjälpmedlet.

Joom!Fish består av en komponent där du översätter innehåll, en modul där besökare kan välja språk och ett antal insticksprogram som gör att webbplatsen visas på det språk besökaren väljer.

Editor – JCE

JCE (Joomla Content Editor) är en editor som är skräddarsydd för Joomla. Den har mer avancerad funktionalitet än Tiny MCE som installeras som standard i Joomla. Om du är van vid att jobba med Word eller Openoffice kommer du att känna igen dig i JCE.

Några fördelar med JCE

 • Hantera bilder på ett smidigt sätt. Du kan ladda upp, ändra storlek och rotera bilder direkt från editorn.
 • Länka till andra artiklar i Joomla.
 • Klistra in från Word eller andra textdokument.

Om du kan tänka dig att betala en slant finns det även tillägg att köpa till JCE, som till exempel en filhanterare där du kan ladda upp egna filer och skapa länkar till dessa.

Så här kommer du igång med JCE

 1. Ladda ner den senaste versionen från www.joomlacontenteditor.net och installera enligt anvisningarna i avsnittet Hantera tillägg i början av kapitlet. Ta filen som heter något med ”package”. Då får du komponenten och insticksprogrammet i samma fil.
 2. Välj Webbplats > Globala inställningar från menyn.
 3. Välj JCE som Standardeditor.
 4. Klicka på Spara & Stäng-ikonen i verktygsfältet uppe till höger.

Webbshop – VirtueMart

VirtueMart är den mest använda webbshopen för Joomla. Den har det mesta du kan förvänta dig av en webbshop. Hur man kommer igång med VirtueMart går utanför ramen för denna guide. För att lära dig mer om VirtueMart kan du gå in på www.virtuemart.net.

Bildgalleri – Phoca Gallery

Det finns en uppsjö av tillägg för att visa bildgallerier. Vårt tips är att titta på Phoca Gallery: www.phoca.cz/phocagallery/.

Videospelare – AllVideos

En videospelare som gör det möjligt att hantera uppspelning av olika filmformat och som kan infoga nödvändig kod direkt i Joomlas editor.

Kommentarer på artiklar

Joomla 3.x har inget inbyggt stöd för kommentarer på artiklar, men det finns ett antal tillägg att välja på för den som vill installera en kommentarfunktion. Några tips är RSComments (kommersiell) och JA Comment (kommersiell).

Förord

Denna guide är skriven som en generell guide för dig som vill lära dig att bygga en webbplats i publiceringsverktyget Joomla. Joomla är ett av de mest använda publiceringsverktygen och förekommer bland många stora organisationer, kommuner och företag.

Att det kan användas till så mycket är kanske Joomlas största styrka. Liksom många andra publiceringssystem är det också utbyggbart – det finns en uppsjö av tilläggsmoduler och komponenter som tillför funktioner som inte finns i standardversionen av Joomla.

Med version 3.x av Joomla kan du bland annat ge mer specifik tillgång för besökare och direkt dela upp ditt innehåll i olika språk. Detta och mycket annat smått och gott beskrivs i denna genomgången av hur Joomla kan användas.

Vi kommer i denna guide få följa Martin och hans arbete med att skapa en skoltidning åt Norrstrandsskolan. Tidningen ska bara finnas på webben och Martin använder Joomla för att bygga upp webbplatsen. Varje avsnitt inleds med en presentation av någon del av Joomla, och därefter går vi igenom hur Martin kan använda det vi just har beskrivit på sin webbplats.

Karlstad i mars 2011

Nils Eriksson

Reviderad i augusti 2018

Claes von Gegerfelt

 

Mallar i Joomla – Dags att snygga till sajten

En av fördelarna med ett publiceringsverktyg som Joomla är hanteringen av mallar. Mallen är det som bestämmer det övergripande utseendet på din webbplats. Utöver sådant som form och färg bestämmer mallen också placeringen av olika element på sidan.

Det fina med Joomla är att du enkelt kan byta ut hela mallen, och därmed ge din webbplats ett ansiktslyft, utan att du behöver byta ut något av innehållet. Du kan till och med ha flera mallar installerade och välja att visa olika mallar på olika sidor.

Mallarna Beez2 för frontend och Bluestork i backend är förvalda i Joomla 3.x och används här i guiden. Även mallarna Atomic för frontend och Hathor för backend finns förinstallerade i Joomla 3.x.

Att hitta en mall

Det finns gott om Joomla-mallar att hämta på nätet. En del är gratis och andra får man betala för. Betalar man för mallen kan det ofta vara ett väldigt snabbt och billigt sätt att få en snygg, professionell webbplats. Det finns bra gratismallar också, men generellt håller de inte samma kvalitet som de man betalar för. Se till att du får en mall som är gjord för den version av Joomla du använder. När Joomla 3.x kom gjordes en hel del förändringar i mallformatet, och därför bör du välja en mall som är anpassad för Joomla 3.0 eller senare.

Här är några av alla de sidor som har gratis Joomla-mallar att ladda hem:

Joomla-mallar att köpa finns till exempel hos:

Vill du en helt egen mall efter en skiss:

 • Hör av dig till Claes von Gegerfelt, via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på http://cvg.se

Att installera och aktivera en mall

Följande förutsätter att du har hittat en mall du vill använda och laddat ner den till din dator.

 1. Välj Tillägg > Hantera tillägg i menyn.
 2. Under rubriken Ladda upp paket klickar du på Bläddra och väljer mallfilen från din dator.
 3. Klicka på Ladda upp & installera.

När du laddat upp filen får du meddelandet Mall Installerat om allt gått som det ska. För att aktivera mallen väljer du Tillägg > Mallar i menyn. Under länkenMallar visas bilder på alla installerade mallar med klickbart namn för att redigera mallens filer. Under länken Varianter visas en lista med klickbara namn och knappen Ändra där mallens egna inställningar kan ändras.

Den mallvariant som har en liten stjärnsymbol i listan är den som för tillfället är den aktiverade varianten av mallen. För att aktivera en ny variant markerar du den i listan och klickar sedan på ikonen Sätt som standard uppe till höger på sidan. Nu har du bytt utseendet på din webbplats!

För att se hur webbplatsen ser ut i sina nya kläder kan du klicka på länkenGranska, som du finner strax ovanför Inställningar-knappen.

Mallar och deras varianter

De flesta mallar som finns till Joomla har inställningar du kan göra som är specifika för just den mallen. Det kan till exempel handla om färgen på rubriker, vilken bildfil som ska vara logotyp eller vilka typsnitt som ska användas. Vilka inställningar som finns på en särskild mall bestäms av författaren till mallen. En del mallar har inga inställningar alls. Om en mall har inställningar kan man spara olika versioner av dessa inställningar som ”mallvarianter”. Eftersom mallvarianter kan appliceras på specifika sidor kan man kan ha anpassade inställningar av mallen på vissa utvalda sidor av webbplatsen. De inställningar som mallen kommer med är mallens grundvariant (eng. default).

Att ändra på en mallvariant (eller skapa en ny)

För att ändra på en variant (eller skapa en ny) väljer du först en variant av mallen du vill utgå ifrån i listan av varianter. Om du inte har skapat någon variant tidigare är detta grundvarianten, alltså mallens standardinställningar. När du klickat på variantens namn i listan kommer du till en sida som heter ”Mallar: Ändra variant”. Om det finns inställningar att göra i den här mallen så finns en ruta till höger med rubriken ”Avancerade inställningar”. Efter att du har gjort dina ändringar där kan du antingen välja att spara varianten du jobbar med eller att spara den som en kopia och på så sätt skapa en ny variant.

Att aktivera en mall (variant) endast på vissa sidor

Om du vill byta mall (eller variant av en mall) på en viss sida klickar du på någon av de andra mallvarianterna (alltså inte den som är förvald som standard) i listan. Då kommer du till en sida som heter ”Mallar: Ändra variant”. Under rubriken Menykoppling i kolumnen till vänster bockar du för den sida eller sidor från menyn där du vill använda den aktuella mallen. Klicka sedan på Spara & Stäng-ikonen i verktygsfältet uppe till höger.

Nu kommer mallen (eller varianten) du valt att gälla endast för dessa sidor medan den förvalda varianten gäller för alla andra.

Struktur på innehållet

Det är viktigt att skapa en bra struktur för webbplatsens innehåll redan från början, för att bespara sig besvär senare. Om strukturen är genomtänkt och bra från början undviker du att hamna i en situation där du måste sortera om innehåll som du har hunnit lägga in i den felaktiga strukturen.

När du skapar strukturen i Joomla används kategorier, underkategorier och artiklar. Överst i strukturen har du ett antal kategorier som var och en kan innehålla en eller flera underkategorier och artiklar. Du kan till exempel ha en kategori för nyheter som innehåller underkategorierna inrikesnyheter och utrikesnyheter. En annan kategori kan heta Om tidningen och innehålla den enda underkategorin Om oss.

I tidigare versioner av Joomla används sektioner och kategorier. Överst i strukturen finns ett antal sektioner som var och en kan innehålla en eller flera kategorier. En kategori innehåller sedan ett antal artiklar.
Använding av sektioner och kategorier har ersatts i Joomla 3.x av en­dast kategorier som kan läggas i flera nivåer likt ett träd.

Användning av sektioner och kategorier har ersatts i Joomla 3.0 av endast kategorier som kan läggas i flera nivåer likt ett träd.

Så här gör du för att skapa en kategori

 1. Logga in på Joomlas backend (administrationsgränssnittet som bara administratörer ser) om du inte redan har gjort det.
 2. När du loggat in kommer du till Joomlas kontrollpanel. Som inloggad kan du sedan alltid komma tillbaka till kontrollpanelen genom att välja Webbplats > Kontrollpanel i menyn.
 3. Klicka på ikonen Kategorier i kontrollpanelen och klicka på Ny-ikonen, eller välj Innehåll > Kategorier > Ny kategori från menyn.
 4. Skriv in ett namn för kategori.
 5. Klicka på Spara-ikonen i verktygsfältet.
 6. Välj en överliggande kategori om du vill skapa en underkategori.
 7. Klicka på Spara & Stäng-ikonen eller Spara & Ny-ikonen i verktygsfältet.

Detta är allt som behövs för att skapa nya kategorier. Om du vill kan du lägga till en bild och en beskrivning till din kategori. Beskrivningen och bilden kan du välja att visa om du skapar en sida där du listar vilka kategorier som finns på din webbplats. Detta återkommer vi till under avsnittet Menyer och sidor.

I listan med Kategoribehörigheter nederst på sidan kan behörighet ställas in för objektet. Se avsnittet Grupper och åtkomstnivåer för mer information.

Martin
Martin ber några kompisar om hjälp att fundera ut hur man kan dela upp det innehåll som ska finnas med i tidningen i kategorier. De kommer fram till att innehållet kan delas upp i tre huvudsakliga delar:

 • Nyheter
 • Om klubben
 • Tävlingar

Detta blir den översta nivån i strukturen och motsvaras av tre kategorier i Joomla med flera underkategorier:

 • Nyheter
  • Nyheter
  • Utbildning
  • Tävling
  • Styrelsen
  • Insändare
 • Om klubben
  • Personal
  • Intervjuer
  • Övrigt
 • Grupper
  • Rallylydnad
  • Specialsök
  • Bruks
  • Lydnad

Fördelen med en indelning av detta slag är att man sedan kan hämta artiklar från en viss kategori. Man kan till exempel ha en Viktig info-rubrik till höger på startsidan. Vi återkommer till just detta längre fram i guiden.
Martin skapar först de tre överliggande kategorierna och sedan underkategorier enligt instruktionerna ovan och använder knappen Spara & Ny för att snabbt lägga till alla kategorier. Han fyller även i en kort beskrivning av varje kategori.

 

Innan vi börjar

En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller din webbplats med innehåll.

De engelska termerna för utsida och insida är frontend och backend. De engelska termerna används mest, även i svenska forum, och vi kommer därför att använda dem i denna guide fortsättningsvis:

 • Joomla frontend – Den sida dina besökare ser.
 • Joomla backend – Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Du kommer till backend genom att lägga till ”administrator” i slutet av adressen som visas i adressfältet, till exempel: www.dinsajt.se/administrator. För att logga in anger du det användarnamn och lösenord som du angav vid installationen.

Det går att logga in som administratör i både frontend och back end. Väl inloggad i frontend kan man som administratör ändra i artiklar där, utan att behöva logga in i backend först. Detta är ett väldigt enkelt och behändigt sätt att redigera befintligt innehåll på webbplatsen. Det går också att skapa nya artiklar från frontend, vilket vi kommer gå in närmare på senare i guiden. Men utöver detta sker det mesta av administrationen från backend.

Om du inte redan har installerat Joomla finns det ett appendix i guiden om installation och konfiguration som hjälper dig igång.

 

Besökare

Idag80
Igår92
I veckan172
Månad2201
Total fr o m 2013-10-2651536

Dina data

 • Din IP-adress 54.237.183.249
 • Webbläsare Unknown
 • Version
 • System Unknown

Inloggade

3
Online

2020-09-29

Cookies tillåter oss att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av cookies Mer information