SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

BLANKETTER

Distriktstyrelsen

Reseräkning Excelark NYTT 01.10.2023

Arvoderäkning Excellark NYTT 06.05.2019

SBK Skåne brevmall Worddokument

SBK Skåne PowerPoint-mall

Ansökan om förtjänstmedalj ifyllbar PDF

Skapa årshjul-målstryrning
För att fylla i årshjulsmallen i bilagan måste ni ha tillgång till Microsofts PowerPoint.
Umeå Brukshundklubbs ”Är vi på rätt väg” i denna kan ni se hur den kan användas.

Information om kontrolluppgifter för ideella föreningar med steg för steg

Ansökan om organisationsnummer för ideell förening ifyllbar PDF
Skatte- och avgiftsanmälan ifyllbar PDF
Arbetsgivardeklaration
Kontrolluppgift ifyllbar PDF
Sammandrag Kontrolluppgifter ifyllbar PDF


Bruks och lydnadsgruppen

Störande hund (120419)
Oacceptabelt beteende (NY 2021-01-13)
Olämpligt uppförande - person  (Uppdaterad 2021-01-21)
Praktiktjänstgöring tävlingsledare bruks  (Uppdaterad 2021-01-20)
Praktiktjänstgöring tävlingsledare lydnad  (Uppdaterad 2021-10-18)
Ansökningsblankett personlig skyddslicens
Ansökningsblankett skyddslicens
Förslag till rutiner för tävlingsansvarig
Förslag på checklista för tävlingsledare
Enkät för deltagare (150915)  NY 2015-09-15
Träningsledarbevis (NY 2022-02-15)


Exteriör och utställningsgruppen

Ansökan om officiell utställning 2019


Mentalitetsgruppen

Checklista mentalbeskrivning hund (MH)

Checklista mentaltest hund (Korning)

Flödesschema mentalfunktionärsutbildning

Avtalsbekräftelse funktionär

Domar/beskrivarrapport

Tillbudsrapport/Händelserapport


Hundägarutbildningsgruppen

Utbildningsavtal
Lathund för instruktörsutbildning
Utbildningsschema instruktör
SBK Grundmodul Kursplan 

Rallylydnadsgruppen

Lathund tjänstgöringsrapport rallylydnad  Uppdaterad 2016-04-11

Tjänstgöringsrapport rallylydnad  Nytt formulär


Specialsöksgruppen

Domarprotokoll PDF

Domarprotokoll Excell


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt