SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

Hundägarutbildningsgruppen

Information till hundägarutbildningsgruppen/kursansvarig vid instruktörsutbildning


FÖRE KURSSTART

1 Beställ arbetsplan för respektive kurs från SBK:s kansli, telefon: 0850587500. Läs noga igenom arbetsplanen.

3 Om något är oklart, kontakta D-HUG

4 Antal kursdeltagare; se respektive arbetsplan

5 Kontakta lärare/experter som skall deltaga. Antal, se respektive arbetsplan.
Förteckning över lärare finns i distriktskatalogen. Behöver du hjälp, kontakta D-HUG.

6 Beställ litteratur + arbetsplaner till samtliga elever och lärare.
Litteraturförteckning, se resp arbetsplan.

7 Skicka schema, deltagarförteckning, namn på kursansvarig, lärare, resurspersoner, mentorer till D-HUG.

8 Glöm ej att planera för lokaler, mark och förtäring under kursen.

9 Meddela Studiefrämjandet att kurs skall starta.

UNDER KURSENS GÅNG

1 Följ arbetsplanen.Lärare, kursansvarig eller resursperson måste vara tillgänglig vid varje kurstillfälle. Frågeställningar kan uppstå.

2 Om något är oklart kontakta D-HUG.

3 Redovisning av projektarbete. Se respektive arbetsplan.

EFTER KURSAVSLUT

1 Skicka redovisningsblanketten för genomförd kurs i arbetsplanen till D-HUG.

LYCKA TILL


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt