SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

BRUKS & LYDNADS TIDIGARE MÖTEN

Gruppmöte 2014-10-08
Gruppmöte 2014-08-06
Gruppmöte 2014-08-05
Gruppmöte 2014-05-13
Gruppmöte 2014-03-11
Tävlingssekreterarträff 2014-03-02
Domar-/tävlingsledarkonferens lydnad 2014-01-25
Domar-/tävlingsledarkonferens bruks 2014-01-26
Gruppmöte 2014-01-07

Gruppmöte 2013-12-08
Gruppmöte 2013-10-29
Gruppmöte 2013-08-06
Gruppmöte 2013-05-07
Tävlingsledarträff 2013-02-10
Tävlingssekreterarträff 2013-02-09
Gruppmöte 2013-02-04
Domarkonferensen 2013-01-26
Gruppmöte 2013-01-09

Gruppmöte 2012-10-01 Gruppmöte 2012-08-07  Gruppmöte 2012-05-22 
TS-träff 2012-02-12 TL-träff 2012-02-11 Gruppmöte 2012-02-06 
Domarkonferens 2012-01-21 Gruppmöte 2012-01-03 
Gruppmöte 2011-10-04 Gruppmöte 2011-08-23 Gruppmöte 2011-05-25
Gruppmöte 2011-03-07 TL-träff 2011-03-06 TS-träff 2011-03-05
Domarkonferens 2011-02-12 Gruppmöte 2011-02-08  
Sektormöte 2010-10-05 Domarkonferens 2010-08-14  Sektormöte 2010-08-10 
Sektormöte 2010-05-20 Sektormöte 2010-03-09 TS-träff 2010-02-14 
TL-träff 2010-02-13 Domarkonferens 2010-01-30 Sektormöte 2010-01-12 
Sektormöte 2009-10-06 Domarkonferens 2009-08-15 Sektormöte 2009-08-05
Sektormöte 2009-05-18 Sektormöte 2009-03-10 TS-träff 2009-02-15
Domarkonferens 2009-02-14 Sektormöte 2009-01-27  
Domarkonferens 2008-08-16 Sektormöte 2008-08-12 Sektormöte 2008-05-20 
TL-träff 2008-03-15 Sektormöte 2008-03-05 Domarkonferens 2008-02-16
Sektormöte 2008-01-29    
Sektormöte 2007-10-09 Domarkonferens 2007-08-18 Sektormöte 2007-08-14 
Sektormöte 2007-03-08 Domarkonferens 2007-01-20 Sektormöte 2007-01-11 
Sektormöte 2006-11-12 Sektormöte 2006-10-10 Sektormöte 2006-05-23 
Sektormöte 2006-03-09 Sektormöte 2006-01-12   
Sektormöte 2005-11-08 Sektormöte 2005-08-02 TL-träffar 2005-04-02/03-19 
Sektormöte 2005-03-14 Domarkonferens 2005-03-05 TS-träffar 2005-02-19/02-05
Sektormöte 2005-01-13    


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Astrakangatan 64 B, 235 38 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt