Webbnätverket

För sbk skånes webmastrar

Fyll din sida med innehåll

När du har gjort klart strukturen för din webbplats är det dags att sätta igång med det viktigaste arbetet: att skapa innehållet. I Joomla-termer kallas innehållet artiklar, och en artikel är helt enkelt en sida med text och bilder som ska finnas med på din webbplats.

Så här gör du för att skapa en ny artikel

 1. Klicka på ikonen för Ny artikel på kontrollpanelen, eller välj Innehåll > Artiklar > Ny Artikel från menyn.
 2. Ge artikeln ett namn.
 3. Välj kategori eller underkategori (du kan välja Uncategorized om du inte vill bestämma kategori än).
 4. Till sist är det dags för det roliga: skriva själva artikeln.
 5. Klicka på Spara-ikonen i verktygsfältet uppe till höger om du vill spara artikeln men fortsätta arbeta med den.
 6. Klicka på Spara & Stäng-ikonen i verktygsfältet uppe till höger om du vill spara och stänga artikeln för att börja arbeta med något annat.

Spara-, Spara & Stäng– och Spara & Ny-knapparna återkom­mer på andra ställen i Joomla och har samma funktioner i alla lägen.
Spara: Spara men stanna kvar på sidan och fortsätt redigera.
Spara & Stäng: Spara och stäng det du arbetar med för att börja arbeta med något annat.
Spara & Ny: Spara arbetet och öppna en ny av samma sort.

Spara som kopia: Du får en kopia av din artikel som du kan redigera i och byta namn på.

Ingress och brödtext

Editorn fungerar på liknande sätt som ett ordbehandlingsprogram. För att få fet, kursiv eller understruken text klickar du på någon av ikonerna för den stil du vill ha. Du kan även lägga till eller ändra formatering i efterhand genom att markera text och sedan välja vilken formatering den ska ha. Samma tillvägagångssätt gäller även för att skapa rubriker eller punktlistor. Med knappen Växla editor visas istället HTML-koden som kan redigeras direkt.

En artikel kan delas upp i ingress och brödtext genom att infoga en Läs mer-länk. Det är användbart till exempel för att visa ingresser till artiklarna på din startsida. Joomla skapar då automatiskt en Läs mer-länk som tar läsaren vidare till artikeln i sin helhet.

 1. Ställ markören i slutet av den rad där du vill att ingressen ska sluta.
 2. Klicka på Läs mer-knappen under textredigeringsrutan.
 3. Det kommer upp en röd linje som visar var gränsen mellan ingress och brödtext går.

Så här gör du för att lägga till en bild

 1. Klicka på Bild-knappen under textredigeringsrutan.
 2. Du får nu upp en ruta där du kan välja vilken bild som ska infogas i artikeln. Om den bild du vill ha redan finns i Joomlas mapp för bilder (/images) kan du välja den därifrån. Annars måste du ladda upp den från din dator först.
 3. Välj justering. Om du väljer vänster eller höger kommer bilden att lägga sig i motsvarande kant av artikeln och texten kommer att flyta runt bilden.
 4. Bildbeskrivning är den text som visas istället för bilden i en webbläsare som inte kan visa bilder.
 5. Bildrubrik är den text som visas när du för muspekaren över bilden. Om du väljer Ja i listan för Rubrik kommer denna text även att visas under bilden.
 6. Klicka på Infoga-knappen uppe till höger.

I listan med Artikelbehörigheter nederst på sidan kan behörighet ställas in för objektet. Se avsnittet Grupper och åtkomstnivåer för mer information.

Som standard installeras Joomla med Tiny MCE som editor. Tiny MCE är en så kallad WYSIWYG-editor. WYSIWYG står för ”What You See Is What You Get” eller ”Det du ser är vad du får” översatt till svenska. Det går att installera andra editorer. Det finns en som heter JCE, som är mer anpassad och integrerad med Joomla. Du ser den här ovan i bilden Vi rekommenderar att installera och använda den istället för Tiny MCE. Se avsnittet om JCEför mer information.
JCE-editorn förenklar hanteringen av bilder. Du kan till exempel rotera och förminska bilder direkt från editorn.

Cookies tillåter oss att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av cookies Mer information